Orange(Takanoichigo) Wiki
Tags: apiedit, Visual edit
Tags: apiedit, Visual edit
Line 1: Line 1:
 
{{Infobox episode|title = LETTER 03|season = 1|number = 3|airdate = July 18, 2016|writer = Takano Ichigo|director = Hiroshi Hamasaki|previous = [[Episode 2| LETTER 02]]|next = [[Episode 4| LETTER 04]]}}
 
{{Infobox episode|title = LETTER 03|season = 1|number = 3|airdate = July 18, 2016|writer = Takano Ichigo|director = Hiroshi Hamasaki|previous = [[Episode 2| LETTER 02]]|next = [[Episode 4| LETTER 04]]}}
  +
  +
== Appearances ==
  +
* Naho
  +
* Kakeru
  +
* Suwa
  +
* Azusa
  +
* Takako
  +
* Hagita
  +
* [[Rio Ueda]]
 
[[Category:Anime]]
 
[[Category:Anime]]
 
[[Category:Episodes]]
 
[[Category:Episodes]]

Revision as of 10:24, 25 July 2016

LETTER 03
Season 1, Episode 3
Vital statistics
Air date July 18, 2016
Written by Takano Ichigo
Directed by Hiroshi Hamasaki
Episode guide
Previous Next
LETTER 02 LETTER 04

Appearances

  • Naho
  • Kakeru
  • Suwa
  • Azusa
  • Takako
  • Hagita
  • Rio Ueda